vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ARBEID

Gov.sr   Werkarmen van het ministerie  Contact  Fotogalerij 

 

ministerie foto

Ministerie van Arbeid

Het ministerie van Arbeid wenst middels wetgeving de effectiviteit te vergroten van de inspanning van personen en organisaties voor waardig en fatsoenlijk werkgelegenheid in ons land. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt bij minister Soewarto Moestadja is dat werk centraal staat bij het welzijn van mensen.  

News articles

Minister en staf


Juridische en Internationale Zaken

Inspecteur Generaal

Arbeids Inspectie